Evet yazımızın başlığını Mart ayı vergi ayı olarak koydum. Her yıl olduğu gibi bu ayda da devlete karşı yükümlülüğümüz olan çeşitli vergileri 25 Mart 2020 tarihine kadar kendimiz beyan edip ödeyeceğiz. Bu tarihten sonra Maliyenin tespit etmesi veya bizim beyannameyi geç vermemiz durumunda istisnalardan vazgeçmiş olmakla birlikte birde ceza ödemek zorunda kalırız.

 Bu beyanlar başlıca Ticari Kazanç, Serbest Meslek Kazancı, Kira geliri, Ücret geliri, Arızi kazanç ve Menkul sermaye iradıdır. Tabi her beyan kendi içerisinde veya birlikte beyan edildiğinden dolayı kendine has yada birlikteliklerinden kaynaklı özellik arz eden durumları oluşmaktadır. Bu çerçevede yazı dizisi olarak her bir beyana ayrı ayrı değineceğim.

Ticari kazanç ve Serbest meslek kazancı Mali Müşavirler aracılığıyla beyan edildiğinden bu iki kazanç türüne değinmeyeceğim. Bu iki kazancın mükellefiyseniz ve bu kazançların yanında Kira, ücret, Arızi Kazanç ve Menkul Sermaye iradından kazancınız varsa mutlaka Mali müşavirinizi bilgilendiriniz.

İlk olarak Gayrımenkul sermaye iradı bizim deyişimizle Kira Gelirleri beyannamesini ele alalım.

Bu gelir türü de Konut kiralarından kaynaklı Kira geliri ve işyeri Kira gelirinden kaynaklı kira geliri olmak üzere ikiye ayrılır.

2019 yılı için Konut kira gelirinde istisna sınırı olan 5400-TL’den az ve konut kira gelirinin yanında başka kira geliri olmayan kişiler istisna sınırının altında kaldığından beyanname vermeyecekler. Konut  Kira Gelirinin yanında Ticari veya serbest meslek kazancı bulunan kişiler bu istisnadan faydalanamadıkları için kira geliri kaç para olursa olsun bu tutarları beyan edecektir.

Gayrımenkul sermaye iradı (Kira Geliri)  beyanları beyan edilirken Maliye bize iki şekilde beyan etme seçeneği sunuyor.

Birincisi Götürü gider: Elde ettiğiniz kira gelirinin istisnadan sonraki tutarının %15’i gider olarak yazılır

İkincisi Gerçek usul şeklinde beyan:Bu usulü seçtiğiniz zaman iki yıl bu şekilde beyan vermek zorundasınız. Kira geliri elde ettiğiniz meskenle ilgili harcamalarınızı veya kredili ise krediden kaynaklanan faiz giderlerini yazabilirsiniz.

Kira Gelirlerinin ikincisi ise işyeri kiralarından kaynaklanan gelirler. Bu tür gelirler için beyan verme sınırı 40.000-TL’dir. Sadece işyeri kira geliriniz varsa ve bu gelirlerin tutarı 40.000 TL’nin altında ise beyanname vermenize gerek yok. İşyeri kira geliri bu rakamı geçiyorsa mutlaka beyanname verilecektir. Ayrıca işyerini basit usul olan mükelleflere kiraya verenler 5400-TL’istisna tutarından fazla gelir elde ediyorlarsa onlarda beyan vermek zorundadır.

İşyeri kira gelirinin yanında başka gelirleri olan kişiler mutlaka profesyonel destek alarak beyannamelerini vermelerini tavsiye ediyorum. Vergi avantajlarından faydalanmak veya fazla vergi ödememek için bu tavsiyeme uymanızı öneririm.