Şentop: Uluslararası kurumlar işlemiyor

Genel 09.03.2023, 13:54
Şentop: Uluslararası kurumlar işlemiyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Küresel barış ve istikrarın sağlanması hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Ancak gelinen noktada uluslararası hukukun araçları olarak tesis edilen uluslararası kurumlar işlememekte, küresel barış ve istikrara sunmaları beklenen katkıları sunamamaktadır" dedi.
Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan uluslararası platform MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı'nın 'Uluslararası Sistemin Reformu: Adalet, Çoğulculuk ve Kapsayıcılık' başlıklı birinci oturumu yapıldı. Oturuma TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlık yaptı. Şentop, burada yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce 'Dünya Beşten Büyüktür' sloganıyla dikkat çektiği kapsamlı bir reform ihtiyacını ifade etmekte, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesinin elzem olduğunu belirtmektedirler. Bugün neredeyse tüm ülkeleri ilgilendiren meselelerde, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda ülkenin karar vermesi, tüm insanlığın barış içinde, müreffeh bir şekilde yaşama ideasının bu ülkelerin ulusal çıkarlarına, liderlerinin şahsi hırslarına kurban edilmesi, artık kabul edilemez ve sürdürülemezdir" dedi

"ULUSLARARASI KURUMLAR BEKLENEN KATKILARI SUNAMAMAKTADIR" 
Soğuk savaş sonrası başlayan uluslararası ortamda, iyimser havanın tamamen dağıldığını ifade eden Şentop, "Terör örgütleri etkilerini arttırmış, ihtilaf ve çatışmalar artmış, büyük ölçekli savaşlar baş göstermiştir. Üstelik hızla küreselleşen dünyada artık hiçbir çatışmanın, ihtilafın, ekonomik veya sosyal olayın etkisi belli bir sınırın içerisinde kalmamakta, küresel ölçekte sonuçlar doğuran bu olaylar, zaman zaman ülkelerimizdeki en küçük yerleşim yerindeki insanları dahi etkilemektedir. Bu nedenle küresel barış ve istikrarın sağlanması hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Ancak gelinen noktada uluslararası hukukun araçları olarak tesis edilen uluslararası kurumlar işlememekte, küresel barış ve istikrara sunmaları beklenen katkıları sunamamaktadır" dedi.

"SİSTEM DEĞİŞMEMİŞTİR"
Dünyayı yeni topyekun savaşlardan korumak için 1945 yılında Birleşmiş Milletler'in kurulduğunu hatırlatan Şentop, "Ancak uluslararası ortamdaki tüm değişimlere rağmen, uluslararası hukukun en önemli sütunu olan bu kurum halen eski güç dengelerine göre kurulan karar alma mekanizmalarıyla işlemeye devam etmektedir. Geçtiğimiz 78 yılda, dünya oldukça hızlı bir dönüşümden geçmiş, yeni tehdit ve sınamalar ortaya çıkmış, uluslararası güç dengeleri değişmiş, iki kutuplu dünya devri sona ermiş, ikinci dünya savaşının kazananları ve kaybedenleri dengesine göre formüle edilen, buna göre işleyen uluslararası sistem ise değişmemiştir" şeklinde konuştu.

"İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU HER AÇIDAN AYAKLAR ALTINA ALMAKTADIR"
Şentop, BM Güvenlik Konseyi'nin işlevsizliklerle doğan ve bugün artık günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzak bir sistem olduğunu belirterek, "İlk tesis edildiğinde dahi BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkı gibi anti-demokratik, küresel barış ve istikrarın korunmasını bazı ülkelerin politik çıkarlarına bağlayan, uluslararası hukuku güçlülerin hukukuna dönüştüren prosedürler nedeniyle baştan işlevsizliklerle doğan bu sistem, bugün artık günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekten çok uzaktır. Bunun altını kalın çizgilerle çizmek gerekir. Uluslararası sistemin reform ihtiyacı son birkaç yılın meselesi değildir. 90'larda Bosna'daki soykırım mevcut uluslararası sistem için hiçbir zaman unutulmayacak bir utanç vesikasıdır. Yine aynı yıllarda Ruanda'daki soykırımı da küresel barış ve istikrarı tesis etmekle görevli kurumlar sadece izlemiş, bu da başta BM olmak üzere uluslararası toplumun karnesine yazılmıştır. Irak işgal edildiğinde, Suriye'deki iç savaşta uluslararası kurumlar yine sınıfta kalmış, yüz binlerin hayatını kaybedişini uluslararası toplum sadece izlemiştir. Uluslararası toplum için bir diğer utanç vesikası da hiç şüphesiz Filistin'de on yıllardır devam eden işgaldir. Filistin'de siviller öldürülmekte, İsrail uluslararası hukuku her açıdan ayaklar altına almaktadır" dedi. 

"MEVCUT DÜZENİN HİÇ ŞÜPHESİZ ACİLEN REFORME EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR"
Uluslararası sistemin engelleyemediği ve sonlandıramadığı bir savaşın tüm dünyayı etkilediğini vurgu yapan Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise eşsiz bir liderlik örneği gösterdiğini ifade etti. Şentop şöyle konuştu: "Yıllardır ivmesi artarak devam eden İsrail'in ihlalleri uluslararası toplumun adeta izin vermesi ile gerçekleşmektedir. Bugün ise yine uluslararası sistemin engelleyemediği ve sonlandıramadığı bir savaş tüm dünyayı etkilemektedir. Ukrayna'da binlerce kişinin ölümüne sebep olan savaş, küresel bir enerji krizine sebep olmuş ayrıca bir gıda krizi riski de oluşturmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan uluslararası ortamda eşsiz bir liderlik örneği göstererek, çok taraflılık temelinde, BM ile bazı girişimlerde bulunmuştur. Böylelikle Türkiye olarak bu savaşın hem Ukrayna üzerindeki hem de küresel düzeydeki etkilerini azaltmakta muvaffak olduk. Tarafları masaya oturtmak, ateşkes sağlamak ve nihayet olarak barışı tesis etmek için de halen büyük çaba sarf ediyoruz. Ancak bizim çabalarımız dışında çok taraflı diplomatik çabalar olmadığından, çok taraflı uluslararası kurumlar her zamanki gibi etkisiz olduğundan ve üstelik akan kanı durdurmak, yıkımı engellemek yerine savaşı körüklemeyi tercih edenler de olduğundan savaşın ne zaman sonlanacağına ilişkin bir öngörü de bulunmamaktadır. Uluslararası sistemin barış ve istikrarı koruma işlevini yerine getiremediğini maalesef acı bir şekilde defalarca gördük. Mevcut düzenin hiç şüphesiz acilen reforme edilmesi gerekmektedir." 

"LİDERLERİN ŞAHSİ HIRSLARINA KURBAN EDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür sözünü hatırlatan Şentop, "Bu noktada ümit verici olan şudur ki, bugünkü sistemde avantajlı konumda olan, barış ve istikrarı veto hakkına sahip bazı ülkeler de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce 'Dünya Beşten Büyüktür' sloganıyla dikkat çektiği, kapsamlı bir reform ihtiyacını ifade etmekte, özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının değiştirilmesinin elzem olduğunu belirtmektedirler. Bugün neredeyse tüm ülkeleri ilgilendiren meselelerde, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda ülkenin karar vermesi, tüm insanlığın barış içinde müreffeh bir şekilde yaşama ideasının bu ülkelerin ulusal çıkarlarına, liderlerinin şahsi hırslarına kurban edilmesi artık kabul edilemez ve sürdürülemezdir" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ VETO EDİLEMEZ"
Tüm uluslararası kurumlarda daha adil, çoğulcu ve daha kapsayıcı karar alma mekanizmalarını hızla oluşturulması gerektiğini söyleyen Şentop, "Veto hakkı gibi uluslararası hukukun uygulanmasını imkansız hale getiren, kurumları işlevsizleştiren mekanizmaların kaldırılması gerektiği açıktır, bunu sağlayacak girişimlerde bulunmalı, gerekli adımları atmalıyız. Zira barış veto edilemez, buna kimsenin hakkı olamaz. Daha adil, çoğulcu ve kapsayıcı bir temsilin olduğu BM Genel Kurulu'nun yetkileri genişletilmelidir. Güvenlik Konseyi üyelerinin sayısı adalet ve çoğulculuk esasında artırılırken, küresel barış ve istikrarı ilgilendiren konularda Genel Kurul çok daha güçlü yetkilerle donatılmalıdır. Eğer barışın bozulması hepimizi etkileyecekse, barışın korunmasında da hepimiz söz sahibi olmalıyız. Zaten bugün dahi Genel Kurul daha hakkaniyetli ve adil kararlar verirken, bu kararlar maalesef Güvenlik Konseyi tarafından görmezden gelinmektedir. Tabii, reforme edilmesi gereken sadece Birleşmiş Milletler değildir. Maalesef bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar için aynı ihtiyaç söz konusudur. Avrupa Konseyi'nden NATO'ya, IMF'den Dünya Ticaret Örgütü'ne uluslararası kurumların önemli ölçüde reforme edilmesi gerekmektedir" dedi.
Parlamenter asamblelerin bile mevcut durumda etkin olmadıklarına, yapılarında ve çalışma pratiklerinde önemli değişiklikler yapılması gerektiğine inandığını dile getiren Şentop, "Halihazırda dönem başkanlığını yürüttüğüm Asya Parlamenter Asamblesi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi ve geçen yıl dönem başkanlığını yürüttüğüm İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Birliği gibi görev aldığım veya toplantılarına katıldığım her parlamenter asamblede bu konuyu gündemime aldım, çalışmalarının daha etkin olmasına gayret gösterdim. Son dönemde ülkemizdeki iç siyaset nedeniyle oldukça popülerleşen bir İran atasözü var, 'Oturdular, konuştular, dağıldılar', bu atasözü uluslararası kurum ve kuruluşların mevcut durumunu çok güzel anlatmaktadır. Ancak artık uluslararası toplumun oturup, konuşup, dağılmaktan fazlasını yapmasının zamanı da gelmiştir" diye konuştu. 

"ULUSLARARASI SİSTEMİN KALBİNE ÇOĞULCULUK VE KAPSAYICILIĞI YERLEŞTİRMELİYİZ"
TBMM Başkanı Şentop açıklamalarını şöyle sonlandırdı: "Adalet, çoğulculuk ve kapsayıcılık, bu üç anahtar kelime uluslararası sistemi içine düştüğü açmazdan çıkaracak uluslararası hukukun etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak, tüm aktörlerin adil olduğuna inandığı etkin bir yeni dünya düzenin tesis edilmesi için gereken reformların merkezinde yer almalıdır. Bu çerçevede en öncelikli ihtiyaç kuvvetli bir siyasi iradedir. Maalesef uzun zamandır ifade edilen reform isteklerine rağmen, kapsamlı bir değişime yönelik kuvvetli bir siyasi iradenin varlığından söz etmek zordur. Bu noktada farklı kültürleri ve coğrafyaları temsil eden ülkeler ve uluslararası ortamın önde gelen aktörleri olarak, biz MIKTA ülkelerine önemli görevler düşmektedir. Bizler öncelikle parlamenter platformları kullanarak başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kurumların reform edilmesi için gerekli konsensüse ulaşılmasını hedeflemeliyiz. Bununla beraber, hükümetlerimizi bu konuda gerekli adımları atmaya teşvik etmeliyiz. Gelecek nesillerimizin barış ve refah içinde yaşaması için, adaleti sadece ülkelerimizde değil uluslararası kurumlarda da hakim kılmalı, uluslararası sistemin kalbine çoğulculuk ve kapsayıcılığı yerleştirmeliyiz" sözleriyle sonlandırdı.

(FOTOĞRAF)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Namaz Vakti 30 Mart 2023
İmsak 05:19
Güneş 06:45
Öğle 13:13
İkindi 16:45
Akşam 19:32
Yatsı 20:52
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 25 60
2. Fenerbahçe 24 54
3. Beşiktaş 25 49
4. A.Demirspor 25 45
5. Trabzonspor 25 44
6. Başakşehir 24 41
7. Kayserispor 25 38
8. Konyaspor 25 34
9. Karagümrük 24 31
10. Antalyaspor 25 28
11. Alanyaspor 25 28
12. Sivasspor 25 27
13. Kasımpaşa 25 26
14. Gaziantep FK 25 25
15. Ankaragücü 24 25
16. İstanbulspor 24 24
17. Giresunspor 24 23
18. Hatayspor 24 23
19. Ümraniye 25 22
Takımlar O P
1. Samsunspor 28 60
2. Eyüpspor 27 53
3. Rizespor 27 52
4. Pendikspor 27 50
5. Sakaryaspor 27 49
6. Keçiörengücü 28 47
7. Bodrumspor 28 45
8. Manisa FK 27 42
9. Göztepe 27 41
10. Boluspor 27 41
11. Bandırmaspor 27 40
12. Tuzlaspor 27 28
13. Erzurumspor 26 25
14. Altay 27 25
15. Adanaspor 28 25
16. Altınordu 27 23
17. Gençlerbirliği 27 21
18. Denizlispor 28 17
19. Yeni Malatyaspor 28 16
Takımlar O P
1. Arsenal 28 69
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 28 49
5. Newcastle 26 47
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 25 42
8. Brentford 27 42
9. Fulham 27 39
10. Chelsea 27 38
11. Aston Villa 27 38
12. Crystal Palace 28 27
13. Wolves 28 27
14. Leeds United 27 26
15. Everton 28 26
16. Nottingham Forest 27 26
17. Leicester City 27 25
18. West Ham United 26 24
19. Bournemouth 27 24
20. Southampton 28 23
Takımlar O P
1. Barcelona 26 68
2. Real Madrid 26 56
3. Atletico Madrid 26 51
4. Real Sociedad 26 48
5. Real Betis 26 45
6. Villarreal 26 41
7. Athletic Bilbao 26 36
8. Rayo Vallecano 26 36
9. Osasuna 26 34
10. Celta Vigo 26 34
11. Mallorca 26 32
12. Girona 26 31
13. Getafe 26 29
14. Sevilla 26 28
15. Cadiz 26 28
16. Real Valladolid 26 28
17. Espanyol 26 27
18. Valencia 26 26
19. Almeria 26 26
20. Elche 26 13