Online dil öğrenme platformu Preply, Türkçe ve İngilizce kelimelerin birlikte kullanıldığı ve çoğunlukla beyaz yaka olarak tabir edilen çalışanlar tarafından kullanılan ‘Plaza Türkçesi’ne ilişkin araştırma yayımladı. Yapılan araştırmada, bir ‘Plaza Türkçesi Sözlüğü’ de oluşturulurken, en çok kullanılan Plaza Türkçesi ifadeleri de tespit edildi. 

Yürütülen araştırmada, 470 katılımcıya online anket yöntemiyle en çok hangi Plaza Türkçesi ifadelerini kullandıkları, bu ifadelerin hangilerinden rahatsızlık duyguları, iş iletişimi için hangi araçları kullandıkları, Türkçeden sonra en çok hangi dili kullandıkları, Plaza Türkçesi kullanmalarının gerekçeleri, bu kalıpların Türkçeye zarar verip vermediği gibi sorular soruldu. Katılımcı tercihlerinden yola çıkılarak hazırlanan Plaza Türkçesi Sözlüğü’ne göre en çok kullanılan ilk üç ifade, toplantı tarihi belirlemek, toplantı ayarlamak anlamına gelen “toplantı set etmek”, fikir alışverişi, beyin fırtınası yapmak anlamına gelen “brainstorming yapmak” ve bir konu üzerine tartışmak, bir konuyu değerlendirmek için kullanılan “discuss etmek” olarak sıralandı. 

EN ÇOK RAHATSIZLIK DUYULAN PLAZA TÜRKÇESİ İFADELERİ 

Öte yandan katılımcıların en çok rahatsızlık duyduğu Plaza Türkçesi ifadeleri arasında yine “toplantı set etmek”, “task açmak” ve Türkçede kullanılmayan bir fiil çekimi olan, İngilizcede “future continuous” olarak adlandırılan, “yapıyor olacağız” ifadeleri sıralandı. 

“İKİ DİLİN KARMASININ PLAZALARDA NE KADAR YAYGIN OLDUĞUNU ANLAMAK İSTEDİK” 

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan online dil öğrenme platformu Preply Avrupa Bölge Müdürü Mustafa Ali Sivişoğlu, "İş dünyası küreselleştikçe ve şirketler daha çok ulusla iş yapmaya başladıkça çalışanlar hem İngilizce hem de Türkçe düşünüyor ve iletişim kuruyor. İngilizce, İspanyolca, Rusça, İtalyanca, Fransızca gibi pek çok dilde online dil öğretmenlerini bir araya getiren Preply olarak iki dilin karmasının plazalarda ne kadar yaygın olduğunu ve bu dili konuşanların temel eğilimlerini anlamak istedik” dedi. 

PLAZA TÜRKÇESİ EN ÇOK TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR 

Plaza Türkçesine ilişkin bir sözlük de sunan araştırmada, bu dili en çok kullanan sektörlere de yer verildi. Çalışmaya göre Plaza Türkçesinin en çok teknoloji ve bilişim sektörlerinde kullanıldığı ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 34,7’si teknoloji ve bilişim sektörlerinde çalıştıklarını söylerken, bu sektörü finans/bankacılık (yüzde 24,9), reklam ve pazarlama (yüzde 19,8) ve hızlı tüketim ürünleri-FMCG (yüzde 10,2) ile diğer sektörler (yüzde 10,4) izledi. İş dünyasında kullanılan pek çok metodolojinin ABD gibi pazarlardan çıktığını belirten Mustafa Ali Sivişoğlu, “Türkçede terminoloji geliştirmek ve bu terminolojiyi benimsetmek zaman alıyor. Özellikle teknoloji gibi sektörlerde çalışanlar, çoktan İngilizce terminolojiyi benimsemiş ve kullanmaya başlamış oluyor. Plaza Türkçesi kullanan katılımcıların temel gerekçesi de ‘Türkçede aynı anlama gelen tam karşılık yok ’olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.