İstanbul Kültür Üniversitesi'nde (İKÜ) düzenlenen 16'ncı Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi 'Erken Çocukluk Eğitimi' teması ile başladı. Akıngüç Oditoryumu'nda 3 gün sürecek kongrede eğitim politikaları, öğretmen, çocuk hakları, çocuk ihmali ve istismarı, dijital dünya ve medya, felsefe, toplumsal cinsiyet gibi konu başlıkları uzmanlar tarafından masaya yatırılacak. 

İKÜ İşaret Dili Korosu'nun verdiği konserle başlayan kongreye yönelik konuşan İKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Kaya, "Gelişim psikolojisi, eğitim bilimleri ve eğitim psikolojisinde erken çocukluk yaşantılarının insan kişiliğinin gelişimi üzerine etkileri sayısız örneklerle doludur. İnsanın kendisine, diğerlerine ve yaşama dair ilk algıları erken çocukluk döneminde olur. Bu şemaların oluşumunda erken dönem olumlu yaşantıların bireylerdeki öz saygıyı ve olumlu benlik algısını desteklediği bilinmektedir. Bu yaşantılar ne denli olumsuz olduysa bunlar gelecekteki ruhsal sorunların temellerini ve çekirdeklerini oluşturmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir birey gelişimi sağlıklı bir toplumun vazgeçilmez unsurudur" dedi. 

Harvard, Oxford, Stanford'dan kabul alan öğrenciler İstanbul'da buluştu Harvard, Oxford, Stanford'dan kabul alan öğrenciler İstanbul'da buluştu

Kongreye yönelik bilgi veren İKÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nden Doç. Dr. Sevcan Yağan ise “Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde Okul Öncesi Öğretmenliği lisans, yüksek lisans ve lisansüstü öğrencileriyle bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda  uzman hocalarla buluşturduğumuz etkinliğimizi bu yıl biz düzenliyoruz. Pandemiden sonra ilk defa yüz yüze yapılacak olan bir etkinlik olduğu için çok heyecanlıyız" dedi. 

Bu kongreyi düzenlemedeki en temel amacın farklı üniversitelerden öğrencilerin bir araya gelmesi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yağan; “Temel amacımız öğrencilerimizin farklı üniversitelerden hocaların fikirlerini ve görüşlerini alarak güncel durumları takip etmeleri" diye konuştu. 

"ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÜLKEMİZDE DE OLDUKÇA ÖNEMLİ" 

 Doç. Dr. Yağan, “Erken çocukluk eğitimi ülkemizde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yapılan çalışmalar erken çocukluk eğitiminde nitelikli olarak alınan eğitimin ilerleyen dönemlerde eğitim ve sosyal becerileri anlamada çok faydaları olduğunu gösteriyor. Nitelikli eğitimin en önemli unsuru nitelikli öğretmenlerdir. İKÜ Eğitim Fakültesi Temel Eğitim bölümü olarak amacımız nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Bu kapsamda da çeşitli paneller, sempozyumlar, kongreler düzenlemeye gayret ediyoruz. Öğretmen nitelikli olduğunda koşullar ne kadar olumsuz olursa olsun çocuklar bu nitelikli eğitimden yararlanacaklardır. Bunu gelecek nesilleri nitelikli yetiştirmekle ilgili bir sorumluluk olarak görüyoruz. Erken çocukluk eğitimine yapılan yatırımların uzun vadede ne kadar iyi sonuçlar doğuracağını biliyoruz. Temel amacımız nitelikli erken çocukluk eğitimi ortamı yaratmak" ifadelerini kullandı.       

 "NİTELİKLİ ÖĞRETMENLER YETİŞTİRMEK" 

Doç. Dr. Yağan, “Erken çocukluk eğitimi dediğimiz yurt dışında 0-8 yaş bizim ülkemizde ise genelde 0-6 yaş olarak karşımıza çıkıyor. Okul öncesi eğitim alınmadığında çeşitli zengin uyarıcı çevre görmeden ilkokula başlayan çocukların ilkokul yaşantılarını ve daha sonraki akademik başarılarını da etkiliyor. Okul öncesinde biz çocuklara gelişimsel olarak oyun temelli eğitimler veriyoruz. Böylece çocuğun sosyal becerileri kişilik gelişimlerin de olumlu destekleniyor. Dolayısıyla okul öncesi bizim için olmazsa olmaz bir eğitim kademesidir. Amacımız nitelikli bir çocukluk eğitim sürecini planlamak ve nitelikli öğretmenler yetiştirmek" dedi.