Epözdemir: Şiddet gören kadınlar mutlaka hukuki yollara başvurmalı 

Gündem 26.11.2023, 12:56
Epözdemir: Şiddet gören kadınlar mutlaka hukuki yollara başvurmalı 
Kültür Üniversitesi’nin düzenlediği TEDx Kültür etkinliğinde konuşmacı olarak yer alan Av. Dr. Rezan Epözdemir, şiddet gören kadınların mutlaka hukuki yollara başvurması gerektiğini söyledi. Hak arama konusunda sıkıntılar olduğunu söyleyen Epözdemir, “Türkiye'de kadınların bir kısmı bilinçlenmediği ve eğitilmediği için, bir kısmı ekonomik olarak zayıf ve güçsüz olduğunu düşündüğü için bir kısmı ise ‘hak arama özgürlüğümü kullansam da bir sonuç alamayacağım’ endişesiyle hukuk yollarına başvurmuyor, bu doğru bir yaklaşım değil. Şiddet gören kadınların hak arama özgürlüğünü kullanması, gerekli hukuki yollara başvurması ve bu konuda bir irade ortaya koyması çok önemli” dedi. 

Hukuk, psikoloji, iletişim, bilişim, sanat, yönetim, spor ve girişimciliğin on iki ünlü ismini buluşturan TEDx Kültür, Create Yourself (kendini yarat) temasıyla Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olan 25 Kasım’da düzenlendi. Kültür Üniversitesi’nin (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu’nda düzenlediği TEDx Kültür etkinliğinde yer alan Av. Dr. Rezan Epözdemir konuşmasında şiddet gören kadınların mutlaka haklarını araması gerektiğini vurguladı.  

Pınar Gültekin, Münevver Karabulut, Nazlı Sinem Erköseoğlu gibi kamuoyunun yakından takip ettiği kadına şiddet ve kadın cinayeti davalarında mağdur aile vekili olarak görev yapan, sivil toplum örgütlerinde ve meslek kuruluşlarında etkin çalışmalar yürüten Av. Dr. Epözdemir, Karabulut ailesinin avukatlığını üstlendiği dönemi ve yaşadıklarını da anlattı. 

"MÜNEVVER KARABULUT'UN DAVA SÜRECİNDE TEHDİTLER ALDIK"

Dava sürecinde tehditler aldığını belirten Av. Dr. Epözdemir, “Bizi tehdit ettiler, kurşun ve testere gönderdiler. 3 milyon Euro teklif ettiler. Karşı taraftaki aile çok nüfuzlu ve sosyoekonomik gücü iyi olan bir aileydi. Hepsini savcılığa bildirdik, dik durduk, omurgalı bir yaklaşım sergiledik ve emsal mahiyette cezalar çıktı. İşte o mesleki kariyerim açısından bana çok önemli bir tecrübe kattı” dedi.  

“KADINI ÖTEKİLEŞTİREN İRADEYİ BİR AN ÖNCE TERK ETMEK LAZIM” 

Kadına şiddetin Türkiye'de siyaset üstü bir mesele olduğunu ifade eden Av. Rezan Epözdemir, “Kadına şiddet konusu, sivil toplum örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, yazılı ve görsel basının, üniversitelerin, parlamentonun, yargılama makamlarının birlikte yeknesak bir şekilde mücadele etmesi gereken bir süreç, Türkiye'nin temel kanayan yarası. Burada emsal mahiyette bir mücadeleye ihtiyaç var. Biz bu zamana kadar geçici önlemlerle bu sorunu çözmeye çalışıyoruz. Halbuki bataklığın üzerindeki sinekleri öldürmek yerine bataklığı kurutmak asıl ve temel mesele. Dolayısıyla kadına şiddet konusunda sosyolojik, psikolojik, ekonomik, fiziki gerekçelerine eğilip bunları bertaraf edebilecek bir anlayışa ihtiyaç var. Tabi ki en önemli sosyolojik gerekçe şu; erkek egemen toplum, kadını ötekileştiren irade ve feodal yapı, böyle bir bakış açısı ve perspektif var. Ne yazık ki toplumumuzun sosyalleşme süreci, değer yargıları, kültürel ve genetik kodları böyle, yani erkek egemen toplum, feodal anlayış ve kadını ötekileştiren iradeyi bir an önce terk etmek lazım” dedi. 

“KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEDEN TÜRKİYE'DE KADINA ŞİDDET VE KADIN CİNAYETİNİN ÖNÜNE GEÇEMEYİZ” 

Hak arama özgürlüğünü kullanmada sıkıntılar olduğunu söyleyen Av. Epözdemir, “Onun dışında mutsuz çocukluk, eğitimle ve bilinçlenmeyle ilgili hak arama özgürlüğünü kullanmada özellikle sorun var. Ekonomik sıkıntılar, geçmiş boşanma, şiddet eğilimi, ailede yaşanan şiddet vakaları bunların hepsi kadın cinayetleri ve kadına şiddet noktasında çok önemli esasa müessir ve belirleyici gerekçeler. Bunlara ilişkin gerçekten kalıcı çözümler üretmeden Türkiye'de kadına şiddet ve kadın cinayetinin önüne geçemeyiz. Biz 74 tane kadına şiddet ve kadın cinayeti dosyasına bakıyoruz. Sosyal sorumluluk projesi olarak bilabedel bu konularda bir hukukçu olarak vicdanlara ve tarihe not düşmeye çalışıyoruz. Her yurttaşımız da bu sorumluluk ve bilinçle hareket etmeli” diye konuştu. 

“ŞİDDET GÖREN KADINLARIN HUKUK YOLLARINA BAŞVURMASI GEREKİYOR” 

Yargıda da sorunlar olduğunu söyleyen Av. Epözdemir, şunları ekledi: 

“Haksız tahrik indirim sebepleri gibi durumların hemen hemen her olayda uygulanması, koşulları var mı yok mu, buna bakılmaması. Failin geleceği, cezanın failin geleceği üzerine olası etkileri, geçmişi, eylemden sonraki davranışları bütün bunlar baz alınarak uygulanan ve kamuoyunda iyi hal indirimi diye tabir edilen haksız tahrik ve takdir indirim sebepleri, sadece ‘ben pişmanım’ deyip kravat takmayla uygulanan bir iyi hal indirimi ya da gerçekten somutta olmayan sanık ifadelerine kutsiyet ve kıymet atfederek uygulanan haksız tahrik kurumu, bu da yargıda yaşadığımız kadına şiddetle mücadeledeki en önemli paradokslar. Burada birlikte yeknesak (tekdüze) bir şekilde bu meseleyle ilgili bir irade ortaya koymalıyız. Özellikle şiddet gören kadınların hak arama özgürlüğünü kullanması ve hukuk yollarına muhakkak başvurması gerekiyor. Bunun için nasıl adımlar atılması gerekiyor? Birincisi 6284 sayılı kanun gereği önleyici tedbirlere başvurulmalı. Evden uzaklaştırma, iş yerinden uzaklaştırma, kitle iletişim araçlarıyla rahatsız edilmesinin engellenmesi gibi önleyici tedbirlere başvurmalı. Harç ve masraf ödemeksizin siz bu önleyici tedbirlere başvurup bu kararları alabiliyorsunuz, bu önemli. İkincisi, savcılıklara ve kolluğa başvurabilirsiniz. Taraflar arasında bir evlilik ilişkisi varsa takibi şikayetten bağımsız resen kovuşturulabilir bir suç var yani taraflar şikayetçi olmasa bile yürüyecek bir soruşturma var. Dolayısıyla mutlaka adli makamlara başvurulmalı.” 

ÇOĞU KADIN ÇEŞİTLİ NEDENLERLE HUKUK YOLLARINA BAŞVURMUYOR 

Av. Epözdemir, “Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve ailenin korunmasına dair 6284 sayılı kanunun öngörmüş olduğu önlem ve tedbirlerle ilgili aile mahkemelerine başvurulabilir, bunlar çok önemli. Yani şiddet gören kadınların hak arama özgürlüğünü kullanması, gerekli hukuki yollara başvurması, bu konuda bir irade ortaya koyması çok önemli. Çünkü insanlığın onuru cesur kadınların ellerinde yükselecek. Geldiğimiz nokta itibariyle bu bilinç ve şuurda olmamız lazım. Fakat Türkiye'de kadınların bir kısmı bu konuda bilinçli olmadığı ve eğitilmediği için, bir kısmı ekonomik olarak zayıf ve güçsüz olduğunu düşündüğü için bir kısmı ise ‘hak arama özgürlüğümü kullansam da bir sonuç alamayacağım’ endişesiyle hukuk yollarına başvurmuyor, bu doğru bir yaklaşım değil. Mutlaka bu konuda bilinçlenip eğitim süreçlerini tamamlayalım ve adaletin tecellisi maddi gerçeğin ortaya çıkması için hak arama özgürlüğümüzü, hukuk devletinin gereği olarak kullanalım” dedi. 

“BİZİ TEHDİT ETTİLER, KURŞUN VE TESTERE GÖNDERDİLER” 

Münevver Karabulut’un ailesinin avukatlığını üstlenen Av. Dr. Epözdemir o dönem tehditler aldığını belirterek şunları ekledi: 

“Üniversiteden mezun olduktan sonra henüz 4 yıllık bir avukattım, Münevver Karabulut cinayeti Türkiye’de farkındalık ve fikri takibi ortaya koyan emsal mahiyette bir olay. İnsanın insan olma vasfına aykırı, hunharca ve vahşice bir cinayet, O dosya benim hayatımda çok önemli dönüm noktalarından biri oldu. Düşünün 197 gün boyunca kaçan bir sanık, hala ölüp ölmediği Türkiye’de tartışılan bir kimse. letişim gerçekten çok önemli, kullandığınız bir kelimenin bile sonuçları tahmin edemeyeceğiniz noktalara kadar gidiyor. Sadece bir hukuki süreci yönetmiyorsunuz aynı zamanda kitle iletişim araçlarını, yazılı ve görsel basını da yönetiyorsunuz. Bizim işimizin kıblesi insan. Orada 1 dava 11 dava oldu, hepsinde dik durduk, omurgalı bir yaklaşım sergiledik. Bizi tehdit ettiler, kurşun ve testere gönderdiler. 3 milyon Euro teklif ettiler. Karşı taraftaki aile çok nüfuzlu ve sosyoekonomik gücü iyi olan bir aileydi. Hepsini savcılığa bildirdik, dik durduk, omurgalı bir yaklaşım sergiledik ve emsal mahiyette cezalar çıktı. İşte o mesleki kariyerim açısından bana çok önemli bir tecrübe kattı.” 

Türk Yarış Pilotu Seda Kaçan, Google Ülke Kanal Direktörü Dr. Serhan Yılmaz, Psikiyatris Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Psikolog Büşra Naz Kandemir, Enneagram konuşmacısı Dr. Mehmet Özdemir, Nilky CEO’su Emre Başar Sözen, Pardon CEO’su Gökhan Çam, Müşteri Deneyimi Profesyoneli Gökhan Kara TEDx Kültür’de dinleyicilerle buluştu. Etkinlikte sosyal sorumluluk alanında birçok projede katkısının yanı sıra TOÇEV ve ÇABA’da bireysel ve kurumsal katkılarıyla öne çıkan Marka ve İletişim Danışmanı Berna Sağlam Naipoğlu da davetli konuşmacı olarak katılımcılarla bir araya geldi.  

TEDX Kültür, kapanışını İtalya'da düzenlenen Piano Academy Eppan yarışmasıyla adını tüm dünyaya duyuran Piyanist Can Saraç’ın canlı performansı ile yaptı.  Arturo Benedetti Michelangeli Ödülü’nün sahibi Can Saraç İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Kültür Kolejinde eş zamanlı olarak eğitimine devam ediyor. İKÜ’den yapılan yazılı açıklamada etkinliğin bilet gelirinin üniversitenin engelli öğrenci birimine bağışlanacağı bildirildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
12
kapalı
Namaz Vakti 22 Şubat 2024
İmsak 06:18
Güneş 07:42
Öğle 13:22
İkindi 16:23
Akşam 18:53
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8