Sağlık Bakanlığı hastaneler için alınan yeni tedbirleri açıkladı

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki normalleşme döneminde, pandemi sürecinde hizmet alamayan hastaların başvurularının artması halinde hastaneler, kapasiteleri ve hizmet sayısındaki artışı değerlendirilerek beklenen talebe yönelik çalışmalar yürütecek

Sağlık 01.06.2020, 17:42 Ali Rıza Çetin
163
Sağlık Bakanlığı hastaneler için alınan yeni tedbirleri açıkladı
banner64

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, "Kovid-19  Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma" başlıklı tedbirler dahil edildi

Rehberde, Kovid-19 pandemisinin tam olarak sonlanamamasından dolayı, virüse özgün etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar riskin devam ettiği değerlendirilerek "Pandeminin kontrol edildiği bu dönemde, diğer sağlık  hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır. Ancak salgın eğrisinin düzleşmesi,  toplam vaka sayısını azaltmaz, hastalık yükünü daha uzun bir süreye yayar. Bu  nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak, diğer sağlık hizmetlerinin  başlaması da kaçınılmazdır. Bu durum, Kovid-19 olan ve olmayan hastalara aynı  sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar ise rehberde, şöyle sıralandı:

"Kovid-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesi sağlanmalı.

Kovid-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneler güvenli halde  tutulmalı.

Sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalı.

Tüm hastalara, erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmalı,  personel ve sağlık hizmetleri mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlenmeli."

Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerinde kişisel korunma  önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan rehberde, tüm kurum ve  kuruluşların, birim, alt birim ve kişilerin; Kovid-19 pandemisi sürecinde  kademeli olarak normale dönüş döneminde, rollerini ve sorumluluklarını yerine  getirmek üzere hazırlık yapması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 pandemisi sırasında verilen eğitimlerin güncellenerek  sürdürüleceği, eğitimlerin mümkün olduğunca online yapılarak kayıt altına  alınacağı belirtildi.

Rehberde, hastanelerin İl Pandemi Kurulu veya İl Sağlık Müdürlüğünün  kararlarını takip ederek hizmetlerini planlaması gerektiği, il düzeyinde  özellikle elektif hastalara verilecek şekilde sağlık hizmetlerine başlamak için,  öncesinde en az 14 gün boyunca Kovid-19 insidansında istikrarlı olarak azalma  gözlenmesinin dikkate alınması gerektiğine değinildi.

Yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde idari  yöneticilerin de dahil olduğu, çok disiplinli (enfeksiyon, göğüs hastalıkları,  acil, yoğun bakım anestezi, psikiyatri, kan bankası, aferez ünitesi, dahiliye,  cerrahi, radyoloji ve hastaların özelliğine göre ihtiyaç duyulan diğer  disiplinler) bir kurul oluşturulması önerildi.

Risk değerlendirilmesi ve acil durum planlarının, pandeminin güncel  durumu dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği, Sağlık Bakanlığı tarafından  Kovid-19'a yönelik güncellenen dokümanlara göre planların yenilenmesi ve  paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Pandemi devam ettiği sürece hastaneye gelen her hastanın, Kovid-19  ayırıcı tanısının da yer alması gerektiğinin altını çizilerek, şu bilgilere yer  verildi:

"Hasta ve hasta yakınlarının, mümkün ise hastaneye giriş noktasında  mümkün değilse poliklinikte Kovid-19 bulguları açısından sorgulanması gereklidir.  Kovid-19 olası vaka tanımına uymayan hastaların yatışları için acil servislerden  veya ilgili kliniklerden Kovid-19 dışlanması için konsültasyon istenmemeli.

Yeni normalleşme sürecinde, pandemi döneminde hizmet alamayan  hastaların, hastaneye artan başvurusu olabilir. Hastane kapasitesi ve hizmet  sayısındaki artış da göz önünde tutularak, beklenen talebe yönelik çalışmalar  yapılmalı. Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin fiziksel kapasitesi  (ör. yataklar, yoğun bakım üniteleri, acil servis, ventilatörler, operasyon  odaları, perioperatif anestezi bakım üniteleri, laboratuvarlar vb.) tekrar gözden  geçirilmeli ve planlama yapılmalı. Yeni normalleşme sürecine girmeden önce  hastanenin personel kapasitesi gözden geçirilmeli."

Sağlık çalışanlarının hastalanma olasılığı göz önüne alınarak iş gücü  planlaması yapılması, sağlık çalışanlarına stres ve yorgunluk düzeyleri göz  önünde bulundurularak gerekli desteğin sağlanması gerektiği belirtildi.

Elektif cerrahileri ve girişimsel işlemleri (anjio vb.) yeniden aktif  hale getirmeden önce cerrahi malzeme, kateter, implant ve ekipman vb. ihtiyacı ve  destek işlemlerinin (örn. anestezi sedasyon ilaçları, minimal invaziv cerrahi,  trokar desuflasyon filtreleri vb.) gözden geçirilmesi ve planlama yapılmasının  önemli olduğu ifade edildi.

Rehberde, pandemi devam ettiği sürece Kovid-19 için ayrılan poliklinik  ve klinik alanlarının planlamasının; ülke, bulunulan il ve hastanenin güncel  Kovid-19 hasta sayılarına (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre  yapılması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 dışı hasta alımı ile ilgili her birimin, acil dahili/cerrahi  olgulara ek olarak, "öncelikli olguları"nın da gözlemlenmesi gerektiği vurgulanarak bu olguların belirlenmesinde her cerrahi disiplinin, ilgili anestezi  bölümüyle birlikte karar vermesi önerildi.

Elektif olguların tedavi ve işlem için alınmasının, güncel Kovid-19  hasta verilerine (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre kademeli olarak  ve gerekli personel düzenlemesi ile birlikte yapılması gerektiği belirtilerek, bu  düzenlemeler yapılırken, olası artışlar söz konusu olduğunda, gerekli ek  düzenlemelerin hemen uygulanabilir olması ve hastanenin bu senaryo için planının  hazır olması gerektiği belirtildi.

En az 1 metre sosyal mesafe

Rehberde, hastane içerisinde ve ortak kullanım alanlarında alınması gereken önlemler de paylaşıldı.

Hastanede kağıt, dosya, kırtasiye malzemelerinin ortak kullanımından  kaçınılması, sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri, kabul  edilecek hasta sayılarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin  yapılması gerektiği belirtildi.

Ofis alanları, bekleme alanları, yemekhane ve asansörlerin de sosyal  mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmesi, toplantı, dinlenme ve yemek  molalarında gerekli sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumaya yönelik  düzenlemeler yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Yeni normalleşme süreçlerine girmeden önce zamanla artacak sayılar da  göz önüne alınarak, en az 30 günlük cerrahi aktivite sağlanacak düzeyde, sağlık  çalışanlarının kişisel koruyucu stoklarının hazır olması gerektiği vurgulandı.

Sağlık çalışanı ve hastalara yönelik Kovid-19 test politikasının,  Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberine göre belirleneceği bildirildi.

Refakatçi sayısı 1 kişi ile sınırlı

Rehberde, hastane ortak kullanım alanlarında alınması gereken önlemler  şöyle sıralandı:

"- Hastanelere kontrollü giriş sağlanmalı.

- Mümkünse refakatçi kabul edilmemeli. Refakat gerekiyorsa en fazla  bir kişi ile sınırlandırılmalı. Tıbbi tanıtım elemanları ve ziyaretçilerle ilgili  kısıtlamalara devam edilmeli.

- Hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi  gibi) bulunduğu süre boyunca maske takmalı.

- Hastanede verilen hizmetler, acil durumlar hariç randevulu olmalı,  randevular birimlerde yığılma oluşmasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli,  hastaların hastanede bekleme süreleri en az olacak şekilde düzenlemeler  yapılmalı.

- Kronik hastalığı olan hastaların, hastaneye gelişleri en aza  indirilmeli ve bu hastaların hastaneye gelişlerini düzenleyecek bir sistem  kurulmalı.

- Randevusu olmayan hasta, polikliniklere alınmamalı.

- Randevusuz gelen hastalar, acil değil ise randevu sistemine  yönlendirilmeli, acil olmayan hastaların muayene, tetkik veya görüntüleme  amacıyla acil servise yönlendirilmesinden kaçınılmalı.

- Hastane içinde, genel alanlar da dahil olmak üzere uygun alanlara  alkol bazlı el antiseptiği yerleştirilmeli.

- Hastaların hastane içinde gereksiz dolaşmasını önleyecek şekilde  yönlendirmeler yapılmalı. Kalabalığın en fazla olabileceği tüm tanı üniteleri  (görüntüleme, laboratuvar gibi) dijital randevu ile çalışmalı, randevular mutlaka  poliklinik içinden sağlanmalı ve hastanın randevu için ayrıca o birime gitmesi  engellenmeli.

- Hastane içinde genel alanlarda, asansörlerde, servis ve  polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak  mesafenin korunması sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmeli.

- Genel alanlarda bulunan koltukların arasındaki mesafe en az bir  metre olacak şekilde ayarlanmalı/işaretlenmelidir. Gerekirse koltuk sayısı  azaltılmalı.

- Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak  belirlenmeli, buna uygun işaretlemeli.

- Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en  az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar  yerleştirilmeli.

- Hastanede genel alanlar dahil tüm çalışma alanlarının havalandırma  sistemleri gözden geçirilmeli ve periyodik bakımları yapılmalı.

- Salon tipi klimalar ve vantilatörler, ortak kullanım alanlarında  çalıştırılmamalı. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri  kullanılmamalı.  - Hastane içindeki alanların, özelliklerine uygun olarak  temizlik/dezenfeksiyon işlemleri uygun temizlik materyalleri kullanılarak  yapılmalı, özellikle sık dokunulan alanlara özen gösterilmeli (masa, desk,  köşeler, asansörler, merdiven kolları, kapı kolları, sandalye kolları, elektrik  anahtar noktaları, yıkama odaları, klavye, telefon, diyafon, hasta çağrı zilleri  vb.). Sık dokunulan yerlerin, önceden her bölge içinsaptanarak bir kontrol  listesi oluşturulmalı.

- Poliklinik sekreteri ve hasta arasındaki mesafe, en az 1 metre  olmalı. Hasta ve sekreter arasında bir bariyer yoksa poliklinik sekreterlerinin  tıbbi maskeye ilave olarak yüz koruyucu kullanması önerilmeli.

- Hasta ve hasta yakını bekleme alanında, diğerlerinden en az bir  metre aralıkla oturulmalı. Oturma düzeni, koltukların işaretlenmesi veya koltuk  eksiltilmesi ile sağlanmalı.

- Mümkünse randevulu hastalara bakılarak hasta trafiği kontrol altında  tutulmalı. Hasta randevuları poliklinikte gereksiz yığılmayı önlemeye yönelik  olmalı. Randevu süreleri iki hasta arasında temizlik ve havalandırmaya yeterli  zaman ayıracak şekilde belirlenmeli.

- Poliklinikte hasta yakınları muayene odasına alınmamalı ya da  ihtiyaca göre hastanın yanında en fazla bir refakatçi olmalı.

- Hasta muayene odaları, özellikle hastaların temas edeceği alanlarda  (muayene masası gibi) kullanılan örtüler, her hasta muayenesinden sonra  değiştirilmeli.

- Hastayı muayene eden doktor, uygun kişisel koruyucu ekipman  kullanmalı.

- Steteskop, mikroskop, refleks çekiçleri ve birden çok hastada  kullanılan diğer tıbbi cihazlar; hastalar arasında, yüzde 70 alkol solüsyonu veya  malzemeye özel, üreticinin önerdiği uygun dezenfektan ile temizlenmeli."

banner65
Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner71
banner80
21°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?
2023 öncesinde erken genel seçim olur mu?
Namaz Vakti 13 Temmuz 2020
İmsak 03:42
Güneş 05:36
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 31 66
2. Trabzonspor 31 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 31 53
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 31 41
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 31 36
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Malatyaspor 31 32
14. Denizlispor 31 32
15. Çaykur Rizespor 31 32
16. Kayserispor 31 31
17. Konyaspor 31 30
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 35 57
6. Getafe 35 53
7. Athletic Bilbao 36 51
8. Real Sociedad 35 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 35 35
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Günün Karikatürü Tümü