banner78

banner77

Sağlık Bakanlığı hastaneler için alınan yeni tedbirleri açıkladı

Yeni tip koronavirüs pandemisiyle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki normalleşme döneminde, pandemi sürecinde hizmet alamayan hastaların başvurularının artması halinde hastaneler, kapasiteleri ve hizmet sayısındaki artışı değerlendirilerek beklenen talebe yönelik çalışmalar yürütecek

Sağlık 01.06.2020, 17:42
205
Sağlık Bakanlığı hastaneler için alınan yeni tedbirleri açıkladı
banner64

"Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" güncellenerek, "Kovid-19  Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma" başlıklı tedbirler dahil edildi

Rehberde, Kovid-19 pandemisinin tam olarak sonlanamamasından dolayı, virüse özgün etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar riskin devam ettiği değerlendirilerek "Pandeminin kontrol edildiği bu dönemde, diğer sağlık  hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır. Ancak salgın eğrisinin düzleşmesi,  toplam vaka sayısını azaltmaz, hastalık yükünü daha uzun bir süreye yayar. Bu  nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak, diğer sağlık hizmetlerinin  başlaması da kaçınılmazdır. Bu durum, Kovid-19 olan ve olmayan hastalara aynı  sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar ise rehberde, şöyle sıralandı:

"Kovid-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesi sağlanmalı.

Kovid-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneler güvenli halde  tutulmalı.

Sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalı.

Tüm hastalara, erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmalı,  personel ve sağlık hizmetleri mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlenmeli."

Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerinde kişisel korunma  önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan rehberde, tüm kurum ve  kuruluşların, birim, alt birim ve kişilerin; Kovid-19 pandemisi sürecinde  kademeli olarak normale dönüş döneminde, rollerini ve sorumluluklarını yerine  getirmek üzere hazırlık yapması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 pandemisi sırasında verilen eğitimlerin güncellenerek  sürdürüleceği, eğitimlerin mümkün olduğunca online yapılarak kayıt altına  alınacağı belirtildi.

Rehberde, hastanelerin İl Pandemi Kurulu veya İl Sağlık Müdürlüğünün  kararlarını takip ederek hizmetlerini planlaması gerektiği, il düzeyinde  özellikle elektif hastalara verilecek şekilde sağlık hizmetlerine başlamak için,  öncesinde en az 14 gün boyunca Kovid-19 insidansında istikrarlı olarak azalma  gözlenmesinin dikkate alınması gerektiğine değinildi.

Yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde idari  yöneticilerin de dahil olduğu, çok disiplinli (enfeksiyon, göğüs hastalıkları,  acil, yoğun bakım anestezi, psikiyatri, kan bankası, aferez ünitesi, dahiliye,  cerrahi, radyoloji ve hastaların özelliğine göre ihtiyaç duyulan diğer  disiplinler) bir kurul oluşturulması önerildi.

Risk değerlendirilmesi ve acil durum planlarının, pandeminin güncel  durumu dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği, Sağlık Bakanlığı tarafından  Kovid-19'a yönelik güncellenen dokümanlara göre planların yenilenmesi ve  paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Pandemi devam ettiği sürece hastaneye gelen her hastanın, Kovid-19  ayırıcı tanısının da yer alması gerektiğinin altını çizilerek, şu bilgilere yer  verildi:

"Hasta ve hasta yakınlarının, mümkün ise hastaneye giriş noktasında  mümkün değilse poliklinikte Kovid-19 bulguları açısından sorgulanması gereklidir.  Kovid-19 olası vaka tanımına uymayan hastaların yatışları için acil servislerden  veya ilgili kliniklerden Kovid-19 dışlanması için konsültasyon istenmemeli.

Yeni normalleşme sürecinde, pandemi döneminde hizmet alamayan  hastaların, hastaneye artan başvurusu olabilir. Hastane kapasitesi ve hizmet  sayısındaki artış da göz önünde tutularak, beklenen talebe yönelik çalışmalar  yapılmalı. Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin fiziksel kapasitesi  (ör. yataklar, yoğun bakım üniteleri, acil servis, ventilatörler, operasyon  odaları, perioperatif anestezi bakım üniteleri, laboratuvarlar vb.) tekrar gözden  geçirilmeli ve planlama yapılmalı. Yeni normalleşme sürecine girmeden önce  hastanenin personel kapasitesi gözden geçirilmeli."

Sağlık çalışanlarının hastalanma olasılığı göz önüne alınarak iş gücü  planlaması yapılması, sağlık çalışanlarına stres ve yorgunluk düzeyleri göz  önünde bulundurularak gerekli desteğin sağlanması gerektiği belirtildi.

Elektif cerrahileri ve girişimsel işlemleri (anjio vb.) yeniden aktif  hale getirmeden önce cerrahi malzeme, kateter, implant ve ekipman vb. ihtiyacı ve  destek işlemlerinin (örn. anestezi sedasyon ilaçları, minimal invaziv cerrahi,  trokar desuflasyon filtreleri vb.) gözden geçirilmesi ve planlama yapılmasının  önemli olduğu ifade edildi.

Rehberde, pandemi devam ettiği sürece Kovid-19 için ayrılan poliklinik  ve klinik alanlarının planlamasının; ülke, bulunulan il ve hastanenin güncel  Kovid-19 hasta sayılarına (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre  yapılması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 dışı hasta alımı ile ilgili her birimin, acil dahili/cerrahi  olgulara ek olarak, "öncelikli olguları"nın da gözlemlenmesi gerektiği vurgulanarak bu olguların belirlenmesinde her cerrahi disiplinin, ilgili anestezi  bölümüyle birlikte karar vermesi önerildi.

Elektif olguların tedavi ve işlem için alınmasının, güncel Kovid-19  hasta verilerine (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre kademeli olarak  ve gerekli personel düzenlemesi ile birlikte yapılması gerektiği belirtilerek, bu  düzenlemeler yapılırken, olası artışlar söz konusu olduğunda, gerekli ek  düzenlemelerin hemen uygulanabilir olması ve hastanenin bu senaryo için planının  hazır olması gerektiği belirtildi.

En az 1 metre sosyal mesafe

Rehberde, hastane içerisinde ve ortak kullanım alanlarında alınması gereken önlemler de paylaşıldı.

Hastanede kağıt, dosya, kırtasiye malzemelerinin ortak kullanımından  kaçınılması, sosyal mesafe kuralını gözeterek çalışma yöntem ve şekilleri, kabul  edilecek hasta sayılarının yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin  yapılması gerektiği belirtildi.

Ofis alanları, bekleme alanları, yemekhane ve asansörlerin de sosyal  mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmesi, toplantı, dinlenme ve yemek  molalarında gerekli sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde korumaya yönelik  düzenlemeler yapılması gerektiği hatırlatıldı.

Yeni normalleşme süreçlerine girmeden önce zamanla artacak sayılar da  göz önüne alınarak, en az 30 günlük cerrahi aktivite sağlanacak düzeyde, sağlık  çalışanlarının kişisel koruyucu stoklarının hazır olması gerektiği vurgulandı.

Sağlık çalışanı ve hastalara yönelik Kovid-19 test politikasının,  Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Rehberine göre belirleneceği bildirildi.

Refakatçi sayısı 1 kişi ile sınırlı

Rehberde, hastane ortak kullanım alanlarında alınması gereken önlemler  şöyle sıralandı:

"- Hastanelere kontrollü giriş sağlanmalı.

- Mümkünse refakatçi kabul edilmemeli. Refakat gerekiyorsa en fazla  bir kişi ile sınırlandırılmalı. Tıbbi tanıtım elemanları ve ziyaretçilerle ilgili  kısıtlamalara devam edilmeli.

- Hastane içinde bulunan herkes (çalışan, öğrenci, hasta, refakatçi  gibi) bulunduğu süre boyunca maske takmalı.

- Hastanede verilen hizmetler, acil durumlar hariç randevulu olmalı,  randevular birimlerde yığılma oluşmasını engelleyecek şekilde düzenlenmeli,  hastaların hastanede bekleme süreleri en az olacak şekilde düzenlemeler  yapılmalı.

- Kronik hastalığı olan hastaların, hastaneye gelişleri en aza  indirilmeli ve bu hastaların hastaneye gelişlerini düzenleyecek bir sistem  kurulmalı.

- Randevusu olmayan hasta, polikliniklere alınmamalı.

- Randevusuz gelen hastalar, acil değil ise randevu sistemine  yönlendirilmeli, acil olmayan hastaların muayene, tetkik veya görüntüleme  amacıyla acil servise yönlendirilmesinden kaçınılmalı.

- Hastane içinde, genel alanlar da dahil olmak üzere uygun alanlara  alkol bazlı el antiseptiği yerleştirilmeli.

- Hastaların hastane içinde gereksiz dolaşmasını önleyecek şekilde  yönlendirmeler yapılmalı. Kalabalığın en fazla olabileceği tüm tanı üniteleri  (görüntüleme, laboratuvar gibi) dijital randevu ile çalışmalı, randevular mutlaka  poliklinik içinden sağlanmalı ve hastanın randevu için ayrıca o birime gitmesi  engellenmeli.

- Hastane içinde genel alanlarda, asansörlerde, servis ve  polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak  mesafenin korunması sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmeli.

- Genel alanlarda bulunan koltukların arasındaki mesafe en az bir  metre olacak şekilde ayarlanmalı/işaretlenmelidir. Gerekirse koltuk sayısı  azaltılmalı.

- Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak  belirlenmeli, buna uygun işaretlemeli.

- Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en  az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar  yerleştirilmeli.

- Hastanede genel alanlar dahil tüm çalışma alanlarının havalandırma  sistemleri gözden geçirilmeli ve periyodik bakımları yapılmalı.

- Salon tipi klimalar ve vantilatörler, ortak kullanım alanlarında  çalıştırılmamalı. Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri  kullanılmamalı.  - Hastane içindeki alanların, özelliklerine uygun olarak  temizlik/dezenfeksiyon işlemleri uygun temizlik materyalleri kullanılarak  yapılmalı, özellikle sık dokunulan alanlara özen gösterilmeli (masa, desk,  köşeler, asansörler, merdiven kolları, kapı kolları, sandalye kolları, elektrik  anahtar noktaları, yıkama odaları, klavye, telefon, diyafon, hasta çağrı zilleri  vb.). Sık dokunulan yerlerin, önceden her bölge içinsaptanarak bir kontrol  listesi oluşturulmalı.

- Poliklinik sekreteri ve hasta arasındaki mesafe, en az 1 metre  olmalı. Hasta ve sekreter arasında bir bariyer yoksa poliklinik sekreterlerinin  tıbbi maskeye ilave olarak yüz koruyucu kullanması önerilmeli.

- Hasta ve hasta yakını bekleme alanında, diğerlerinden en az bir  metre aralıkla oturulmalı. Oturma düzeni, koltukların işaretlenmesi veya koltuk  eksiltilmesi ile sağlanmalı.

- Mümkünse randevulu hastalara bakılarak hasta trafiği kontrol altında  tutulmalı. Hasta randevuları poliklinikte gereksiz yığılmayı önlemeye yönelik  olmalı. Randevu süreleri iki hasta arasında temizlik ve havalandırmaya yeterli  zaman ayıracak şekilde belirlenmeli.

- Poliklinikte hasta yakınları muayene odasına alınmamalı ya da  ihtiyaca göre hastanın yanında en fazla bir refakatçi olmalı.

- Hasta muayene odaları, özellikle hastaların temas edeceği alanlarda  (muayene masası gibi) kullanılan örtüler, her hasta muayenesinden sonra  değiştirilmeli.

- Hastayı muayene eden doktor, uygun kişisel koruyucu ekipman  kullanmalı.

- Steteskop, mikroskop, refleks çekiçleri ve birden çok hastada  kullanılan diğer tıbbi cihazlar; hastalar arasında, yüzde 70 alkol solüsyonu veya  malzemeye özel, üreticinin önerdiği uygun dezenfektan ile temizlenmeli."

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner71
Günün Anketi Tümü
Hükumetin koronavirüs'e karşı aldığı önlemleri nasıl buluyorsunuz?
Hükumetin koronavirüs'e karşı aldığı önlemleri nasıl buluyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11